Termscond-Office.jpg

Algemene voorwaarden

Vooraf geformuleerde voorwaarden waarin de rechten en plichten van een contractant worden beschreven.

Laatst bijgewerkt: 04 januari 2016

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u de website https://www.florian-sw.com van Florian Software gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Service.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u de service niet gebruiken.

Aankopen

Indien u een product of dienst wilt kopen dat via de Service beschikbaar wordt gesteld, kan u worden gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, waaronder, zonder beperking, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: u het wettelijke recht hebt om een creditcard(s) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, juist en volledig is.

Door dergelijke informatie te verstrekken, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van Aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om je bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in je bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om je bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken ons aanbod van producten en diensten op de service voortdurend bij. De producten of diensten die beschikbaar zijn op onze service kunnen verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie op de service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, waaronder prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen en doen dit ook niet. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Intellectueel eigendom

De Dienst en de oorspronkelijke inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Florian Software en haar licentiegevers. De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel Duitsland als het buitenland. Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Florian Software.

Koppelingen naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Florian Software.

Florian Software heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Florian Software niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen je toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als je de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Florian Software, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen tot toegang of gebruik van de Dienst; (ii) enig gedrag of enige inhoud van derden op de Dienst; (iii) enige inhoud verkregen van de service; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of dit is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of wij wel of niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin uiteengezette oplossing niet aan haar essentiële doel blijkt te hebben beantwoord.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is geheel op eigen risico. De Service wordt geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De Service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of het verloop van de prestaties.

Florian Software haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op een bepaald tijdstip of een bepaalde locatie; b) eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen zullen voldoen.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke bepalingen.

Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden door ons zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, proberen we ten minste 30 dagen van tevoren aan te kondigen dat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons naar eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dient u het gebruik van de service te staken.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.

nl_NL