open boek, bibliotheek, onderwijs-1428428.jpg

Privacybeleid

Regelt de verwerking van persoonlijke gegevens.

Laatst bijgewerkt: 01 november 2019

Privacybeleid

We zijn erg blij dat je interesse hebt getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van de Florian Software. Het gebruik van de internetpagina's van de Florian Software is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; echter, als een betrokkene gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is Voor een dergelijke verwerking hebben we over het algemeen toestemming nodig van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mail adres of telefoonnummer van een betrokkene altijd in overeenstemming zijn met met de General Data Protection Regulation (GDPR) en in overeenstemming met met de landspecifieke regelgeving voor gegevensbescherming die van toepassing is op de Florian Software. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring, onze De onderneming wil het grote publiek informeren over de aard, reikwijdte, en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevens geïnformeerd over beschermingsverklaring, van de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als controller heeft Florian Software tal van technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor de meest complete bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Echter, Internettransmissie van gegevens kan in principe gaten in de beveiliging vertonen, dus absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd. Daarom moet elke betrokkene is vrij om persoonlijke gegevens aan ons door te geven via alternatieve middelen, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Florian Software is gebaseerd op de door de Europese wetgever gebruikte termen voor de goedkeuring van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbescherming De verklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, evenals onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

  • a) Persoonlijke gegevens

   Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (?datasubject?). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd in met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor het fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  • b) Betrokkene

   De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking van de verwerking.

  • c) Verwerking

   Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd over persoonsgegevens of reeksen persoonsgegevens, al dan niet door geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, registreren en organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins maken van beschikbaar, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

  • d) Beperking van de verwerking

   Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

  • e) Profilering

   Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonlijke gegevens voor het evalueren van bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon, in het bijzonder voor het analyseren of aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk te voorspellen, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

  • f) Pseudonimisering

   Pseudonimisering is het verwerken van persoonlijke gegevens op een dergelijke manier dat de persoonlijke gegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke gegeven onderwerp zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie wordt apart bewaard en is onderhevig aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

  • g) Verantwoordelijke voor de verwerking

   Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, -agentschap of ander lichaam die, alleen of samen met anderen, bepaalt de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens; wanneer de doeleinden en middelen van dergelijke verwerking worden bepaald door wetgeving van de Unie of de lidstaat, de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de benoeming kunnen worden vastgesteld door de Unie of het recht van een lidstaat.

  • h) Processor

   Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

  • i) Ontvanger

   Ontvanger is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, of een derde partij of niet. Overheidsinstanties die persoonlijke gegevens in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de Unie of het recht van een lidstaat worden niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

  • j) Derde partij

   Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie dan de betrokkene, voor de verwerking verantwoordelijke, verwerker en personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd om persoonlijke gegevens te verwerken.

  • k) Toestemming

   Toestemming van de betrokkene is elke vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij zij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, te kennen geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

2. Naam en adres van de controller

Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Florian Software

Charles Heinz Florian

Ferdinand-Abt-Str. 3A

65510 Idstein

Duitsland

Telefoon: +49 6126 5097041

E-mail: kh.florian@florian-sw.com

Websites: www.florian-sw.com, www.labelrunner.com, www.labelrunner.info

3. Cookies

De internetpagina's van Florian Software maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in een computersysteem via een internetbrowser.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie werd opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van het datsubject onderscheiden van andere Internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke Internet browser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de Florian Software het volgende bieden gebruikers van deze website met meer gebruiksvriendelijke diensten die niet zouden zijn mogelijk zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Met cookies kunnen we, zoals eerder genoemd, om gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, bijv. geen toegangsgegevens hoeft in te voeren elke keer dat de website wordt opgevraagd, omdat dit wordt overgenomen door de website en de cookie wordt dus opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in de virtuele winkelwagen via een cookie.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies verhinderen via onze website door middel van een overeenkomstige instelling van het internet gebruikte browser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren
Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een Internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van Florian Software verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in het serverlogboek bestanden. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) de besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waarmee een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetdienst leverancier van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatie technologische systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie zal Florian Software trekt geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website te leveren (2) het optimaliseren van de inhoud van onze website en zijn reclame, (3) de levensvatbaarheid van onze informatie op de lange termijn te waarborgen technologische systemen en websitetechnologie, en (4) de wet bieden handhavingsinstanties met de informatie die nodig is voor criminele vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom heeft de Florian Software analyseert anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met het doel om de gegevensbescherming en -beveiliging van onze onderneming en om te zorgen voor een optimaal beschermingsniveau voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden zijn apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene zijn verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke met de vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens worden verzonden naar de controller wordt bepaald door de respectieve ingang masker gebruikt voor de registratie. De persoonlijke gegevens die door de onderwerp worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan verzoeken om overbrengen naar een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruikt voor een intern doel dat is toe te schrijven aan de controller.

Door te registreren op de website van de controller, wordt de IP adres?toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de datum en tijd van de registratie worden ook opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om het mogelijk maken om gepleegde misdrijven te onderzoeken. Voor zover de opslag van deze gegevens is noodzakelijk om de controller te beveiligen. Deze gegevens zijn niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven, of als de doorgifte het doel dient van criminele vervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige indicatie van persoonsgegevens, is bedoeld om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de gegevens onderwerp inhoud of diensten die alleen mogen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers vanwege de aard van de zaak in kwestie. Geregistreerde personen zijn vrij om de persoonlijke gegevens te wijzigen die zijn opgegeven tijdens de registratie op elk moment, of om ze volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de controller.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt te allen tijde informatie over aan elke betrokkene vragen welke persoonlijke gegevens worden opgeslagen over de betrokkene. Bovendien moet de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens wissen op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Het geheel van de werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar zijn voor de betrokkene in deze respecteren als contactpersonen.

6. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen gedurende de periode die nodig is om het doel van opslag, of voor zover dit wordt toegestaan door de